Erindringer


Startside

 

Litt om Harald Brochmann og hans familie (ALFred grenen)

***

Her er historien om Johan Hansen som var los ved Stavern ved inngangen til 1900. Johan Hansen er far til Marie Hansen som er mor til Alf, Rikke, Unni, Else og Lise.

Los Johan Hansen

Takk til Harald Brochmann.

 

Vet du?

Er det slik at navnet ble endret fra Larsen til S-L i 1880, og at foranledningen var at familien bodde i et hus med leiligheter i 1. og 2. etasje, hvor begge familier het Larsen, vår Larsen i 1.(?).  

Den andre Larsen var vinhandler, og fikk levert mange pakker fra kjøpmenn.  Pg. navnesammenfallet ble vår Larsen plaget med feilleveringer, som man unngikk ved å endre navnet. 

Er dette riktig forstått?

Hvor var det de bodde?

epost: nero-alfakrøll-sinding-larsen.no