Familien Sinding-Larsens slektsbok 

(Sist oppdatert 22.02.14)

Kan du bidra i videreutvikling av disse sidene? kontakt nero(alfakrøll)sinding-larsen.no

"Disse sidene skal gi et glimt av hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Tidligere var det ikke uvanlig at noen ivrige sjeler satt seg ned og beskrev slektsledd for slektsledd, bandt det hele inn i brunt svinelær og gav det hele bort til mer eller mindre mottakelige slektninger.

Disse bøkene beskrev det som hadde skjedd, og var gjerne forfattet av et fåtall personer. Nå har vi sammen mulighet til også å beskrive det som skjer, og i fellesskap forfatte vår historie og vår samtid etterhvert som den blir til. Dette eksperimentet er selvsagt avhengig av din bistand! 

Jeg tror dette kan bli veldig bra, så la oss sette i gang!"

Dette skrev jeg rundt år 2000.

Fortsettelsen på historien: Med noen få hederlige unntak (og mange takk til disse) har det vært få bidrag . Sidene har derfor ikke blitt videreutviklet på lang tid, og vil antakelig ikke få mye tilførsel fra meg i tiden fremover heller. Ønsker du å ta over arbeidet så send en epost til nero(alfakrøll)sinding-larsen.no

Vær oppmerksom på at området for tiden kan fremstå med brutte lenker og være ukomplett.

 

Hilsen Torstein.

 

 

 

Familiemedlemmer
Tekster og informasjon om våre aner
Hjemmesider
Sinding-Larsen og Rude på Sollerud 2003
Konfirmasjon
Endringshistorikk

Fotografier fra tidligere tider

Johanne Brochmann (Elses barnebarn) i Phantom of the opera på Stockholmsoperaen

Bidrag, spørsmål og kommentarer kan sendes epost: nero-alfakrøll-sinding-larsen.no