Kristoffer (Andreas) Lange Sinding-Larsen

Startside 

Familiemedlemmer

1873-1948, født i Oslo, norsk maler, tegner og grafiker, sønn av (N. U.) Alfred Sinding-Larsen. 

Elev av Harriet Backer 1894-95, mottok avgjørende inntrykk gjennom et treårig Italia-opphold. Han ble en typisk representant for 1890-årenes dansk-florentinske stilbestrebelser med vekt på omriss og linjeskjønnhet mer enn på fargen, med arbeider som Appelsintreet og søsterens portrett (begge 1898, Nasjonalgalleriet i Oslo) o.a. 

Han tegnet en lang rekke norske og uten­landske diktere, billedkunstnere, musikere og vitenskapsmenn, og dyrket også litografiet og raderingen. 

Utgav 1941 Norsk grafikk i det tyvende århundre, var 1930-39 formann i Norske Grafikere og nedla også ellers et stort ar­beid for å fremme norsk grafikk.

(Store norske Leksikon)

Reine Kirke

Altertavle, Reine kirke