Christian Magnus Falsen Sinding-Larsen
Startside 

Familiemedlemmer

Christian Sinding-Larsen arbeidet fra 1892 ved det nyopprettede kysthospitalet ved Stavern (Fredriksvern) som lege og bestyrer. Sinding-Larsen skrev sin doktorsavhandling i 1908 om den tuberkuløse coxitt. Av kirurgiske inngrep ble der foruten utskrapninger av tuberkulosefoci også gjort hofteleddsreseksjon, men Sinding-Larsen tok senere avstand fra reseksjonen til fordel for immobiliserende behandling. Han fratrådte overlegestillingen i 1910 for å bli direktør ved Rikshospitalet.

Se også Who Named It