Bjørn Sinding-Larsen
Startside 

Familiemedlemmer

 

NEKROLOG Aftenposten

ODD HEGGIM
Bjørn Sinding-Larsen døde den 18. april (1996) i en alder av 86
år. Med ham er en av Nycomeds gamle garde gått bort.
  Etter fullført utdannelse og noen års praksis begynte han
i 1937 i Nyegaard & Co A/S (Nyco) hvor han bygget opp og
var ansvarlig for økonomifunksjonen frem til han trakk seg
tilbake i 1970. Sinding-Larsen var en foregangsmann på sitt
område og var meget tidlig ute i norsk sammenheng med
moderne økonomistyringssystemer.

  Han var også aktiv i markedsføringen av endel
ikke-farmasøytiske produkter som Nyco Fruktsalt og
treimpregneringsmidlene 3-Spar. Dessuten var han sterkt
involvert i shippingvirksomheten som firmaet drev med i
flere tiår.
  Sinding-Larsen ble utnevnt til økonomidirektør i 1967, og
han var medlem av bedriftens styre i 1965-70.
  Med sin faglige dyktighet, skarpe intellekt, sterke
innsats og høye forretningsmoral nøt han meget stor tillit
både hos ledelse og ansatte. Gjennom mer enn 30 års
engasjert virke i Nycomed var han med på å legge grunnlaget
for en bedrift som senere er blitt en vesentlig del av et
stort og internasjonalt industrikonsern.
  Kolleger i Nycomed vil minnes ham med takknemlighet som en
inspirerende og kunnskapsrik person.