Sollerud gård

Sollerud Gård i Drammensveien 290 ved Sollerudstranda har aner tilbake til middelalderen. Da var gården Mariakirkens eiendom. Navnet kommer av det norrøne mannsnavnet Sorli og rud, rydning. De to nederste fossene i Lysakerelva tilhørte gården og ble fra gammelt av benyttet til mølle og sag. Gården ble ervervet av James Collett, innvandret fra England. Sønnen Peter skrev at han tilbragte mange somre på «den smukt beliggende gaard Sollerud ved Lysakerelvens utløp». Familien solgte gården i 1741. På 1700-tallet rykket Faabroe Spigerværk inn. Da dr. Carl Rustad overtok Sollerud i 1871, gikk Drammensveien gjennom gården. Han bygget dagens hovedhus og fikk flyttet veien så alle hus ble liggende på sydsiden. I 1925 ble Sollerud solgt til Lysaker Kemiske Fabrikk. Siden slutten av 1970-årene har Sollerudstranda skole holdt til på eiendommen.